Знай свої права, дитино!

29.Гру.2021
Знай свої права, дитино!

   Дитинство – унікальний період, коли формуються риси характеру, основи моделі поведінки, ставлення до себе і навколишнього світу. Мала дитина подібна до губки, яка жадібно вбирає уміння, знання, погляди та думки. Тому моральні основи правового виховання закладаються саме в дитинстві у моральних відносинах у родині, дитячому колективі. Якщо кожна людина змалечку засвоїть, що вона є людиною, особистістю, що вона має людські права, честь і гідність, може вільно висловлювати свої думки, тільки тоді вона зможе впливати на перебіг подій у суспільстві і брати участь у побудові дійсно незалежної демократичної правової держави. 

   У сім’ї, дитячому садочку і тим більше, починаючи з першого року навчання, дитині доводиться стикатися з певними правилами поведінки, вибирати певне ставлення до них: бути чемною, чесною, справедливою, поважати старших, цінити працю інших, не ображати слабших і т.п.

   Дошкільний заклад є наступним соціальним інститутом, який продовжує правове виховання дітей. З метою реалізації освітніх завдань та з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, в грудні місяці в дошкільному навчальному закладі проходив Тиждень права.  06– 10 грудня 2021 року  такий тиждень був проведений і в нашому закладі.

   Протягом тижня педагоги формували у дошкільників: розуміння цінності людської особистості, цінності життя і здоров’я людей; уявлення про нашу державу, її закони, права та обов’язки людей, правила і норми їхнього співжиття в соціумі; розвивали у дітей: критичне, логічне мислення, вдумливість; вміння оцінювати ситуації морально-правового змісту; вміння запобігати виникненню конфліктів, долати їх; висловлювати та відстоювати свою точку зору; аналізувати власну позицію та враховувати думку інших; виховували у дошкільників: пошану до законів України; уміння дотримуватися правових обов’язків та користуватися своїми правами; почуття гордості за себе, за свою індивідуальність, гідність, впевненість у своїх можливостях; шанобливе ставлення до рідних, знайомих, відчувати межу припустимої поведінки.

Галерея зображень
error: Content is protected !!